برگزاری نشست علمی- تخصصی “درک تفاوت¬های سنی مرگ و میر مهاجران” در موسسه

در این نشست علمی و تخصصی که در روز یکشنبه 20 فروردین 1395 در موسسه با حضور اعضای هیأت علمی وکارشناسان موسسه و اساتید گروه جمعیت­شناسی دانشگاه تهران برگزار شد، آقای پروفسور میشل گیوت، استاد جامعه­شناسی و جمعیت­شناسی دانشگاه پنسیلوانیا، به ارائه نتایج پژوهش اخیر خود و همکارانش در دانشگاه پنسیلوانیا و مرکز مطالعات جمعیتی فرانسه پیرامون نوسانات سنی در تفاوت­های مرگ و میر بومی­ها و مهاجران پرداخت.

ایشان بحث خود را با این مطلب آغاز کردند که تحقیقات انجام گرفته، نوسانات و تفاوت­های سنی مرگ و میر مهاجران را نادیده گرفته و بدان نپرداخته­اند. در مطالعه­ای که ایشان و همکارانش بر روی داده های  دوره زمانی 2000 تا 2010 مربوط به کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا انجام دادند به بررسی نسبت­ مرگ و میر مهاجران به بومی­ها در گروه­های مختلف سنی با تأکید بر مکانیزم­های تبیینی این تفاوت­ها پرداختند. نتایج مطالعه آن­ها نشان داد که مهاجران در همه گروه­های سنی سطح مرگ ومیر پایین­تری نسبت به بومی­ها دارند. برای تبیین این وضعیت آن­ها چهار دیدگاه تئوریکی را شامل؛ (1) اثرات مهاجرت گزینشی هنگام ورود، (2) اثرات گزینشی هنگام بازگشت، (3) اثرات فرهنگی، و (4) اثرات کیفیت داده­ها را مورد آزمون قرار دادند.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که در سنین سالمندی، مرگ ومیر مهاجران نسبت به بومی­ها پایین­تر است که این می­تواند تأییدی برای فرضیه مهاجرت بازگشتی گزینشی باشد که در آن افرادی که به سنین سالمندی می­رسند یا نزدیک به زمان فوت­شان هست به کشور مبدأ برمی­گردند. همچنین این پژوهش نشان داد که پایین­تر بودن مرگ ومیر مهاجران در سنین جوانی نسبت به همتایان بومی نیز تأییدی برای فرضیه مهاجرت گزینشی در ورود است که بر اساس آن افراد قبل از ورود به لحاظ وضعیت سلامت مورد آزمایش­های مختلف قرار می­گیرند.

علاوه بر این دو فرضیه تئوریکی، عوامل فرهنگی نیز در تبیین تفاوت­های سنی مرگ ومیر بومی­ها و مهاجران اثرگذار است. زیرا مهاجران (به ویژه از کشورهای اسلامی) به دلایل مذهبی و فرهنگی کمتر درگیر رفتارهای پرخطر نظیر مصرف مشروبات الکلی می­شوند.

در پایان این نشست تعدادی از حاضرین به طرح پرسش ها و پیشنهاداتی پیرامون موضوع پرداختند.

2  4 3