پنجمین کارگاه “تحلیل کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا”

پنجمین کارگاه تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا در روز پنج شنبه مورخ 14 اردیبهشت ماه سال 1396 در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار خواهد شد.

این کارگاه با هدف آشنایی با نرم افزار مکس کیودا برای تحلیل داده‌های کیفی هر ساله در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار می گردد. توسعه نرم افزارهای تحلیل کیفی مانند مکس کیودا در قالب تحولات روشهای تحقیق علوم اجتماعی شکل گرفته است. محققین رشته های مختلف از نرم افزار مکس استفاده می­کنند. اما تمرکز این نرم افزار در مفاهیم علوم اجتماعی تحقیقات کیفی و رویکردهای ترکیبی است. در این کارگاه یک روزه، دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، عضو هیات علمی موسسه،  به معرفی نرم افزار مکس کیودا و نحوه استفاده از آن برای مدیریت داده­های کیفی می پردازد .اطلاعات بیشتر در خصوص کارگاه فوق در اطلاعیه کارگاه آمده است . برای فرم ثبت نام نیز اینجا کلیک کنید .. اولویّت  با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.