انتخاب دکتر محمد جلال عباسی شوازی به عنوان رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران

هیات مدیره جدید انجمن جمعیت شناسی ایران در اولین جلسه خود در مورخه 9 خردادماه 1396، با توجه به سوابق ارزشمند و نیز رای ماخوذه در مجمع عمومی انجمن، جناب آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی را به عنوان رئیس جدید انجمن برای یک دوره سه ساله انتخاب نمود. دکتر عباسی شوازی طی 15 سال گذشته فعالیتهای ارزشمندی در تاسیس انجمن و تداوم فعالیتهای آن داشته، و در دوران متعددی به عنوان دبیر، نایب رئیس و بازرس انجمن خدمت نموده است.  ایشان علاوه بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی، یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت شناسی آسیا می باشند و طی دو دوره در سالهای 2009 الی 2012 به عنوان نایب رئیس و رئیس انجمن جمعیت شناسی آسیا خدمت نمودند. دکتر عباسی شوازی طی سالهای 2010 الی 2014 ریاست کمیته علمی جمعیت شناسی پناهندگان اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیتی را عهده دار بودند، و در حال حاضر استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس موسسه ملی مطالعات جمعیتی کشور می باشند. ایشان در سال 2011 به عنوان برنده جایزه جمعیت سازمان ملل، و در سال 1395 به عنوان مولف برتر بین المللی دانشگاه تهران، و پژوهشگر برتر کشوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که جناب آقای دکتر ابوالقاسم پوررضا، استاد اقتصاد جمعیت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان نایب رئیس، آقای دکتر حسن عینی زیناب، استادیار جمعیت شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به عنوان خزانه دار انجمن در هیات مدیره جدید فعالیت می نمایند. هیات مدیره و اعضاء انجمن جمعیت شناسی ایران، مراتب تقدیر و سپاس خود را به جناب آقای دکتر محمد میرزائی به خاطر خدمات خالصانه و ارزشمندشان به عنوان رئیس سابق انجمن، و به سایر اعضاء هیات مدیره قبلی انجمن اعلام داشتند.

2