معرفی کتابخانه

 کتابخانه موسسه از سال 1382 با هدف پشتیبانی فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی موسسه از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی، کارشناسان و سایر کاربران و ارتقاء سطح علمی جامعه استفاده‌کننده فعالیت خود را در حوزه‌های تخصصی موسسه آغاز نمود. در حال حاضر فعالیت‌های کتابخانه شامل گزینش، فراهم‌آوری منابع و سازماندهی و دسترس‌پذیر کردن منابع بوده و در راستای اهداف بلندمدت کتابخانه برای نیل به مرجعیت و تبدیل‌شدن به یکی از مراکز تخصصی منابع علمی در حوزه‌ جمعیت‌شناسی حرکت نموده و آماده ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان می‌باشد. در حال حاضر کتابخانه موسسه زیر نظر معاونت پژوهشی اداره می‌شود و مسئولیت آن بر عهده سرکار خانم یادگاری می‌باشد.  

    مسئول کتابخانه: اعظم یادگاری

    نشانی ایمیل برای مکاتبات: publishing@psri.ac.ir

    تلفن:23-88529121  داخلی 110

    نمابر: 88529120