رونمایی کتاب جمعیّت‌ شناختی مهاجرت اجباری و پناهندگی

ویراستاران گراهام هیوگو، محمد جلال عباسی شوازی و الن کرالی

کیپ تاون، آفریقای جنوبی، 11 آبان 1396 (2 نوامبر 2017)

 

پناهندگی و سایر انواع مهاجرتهای اجباری از لحاظ اندازه، پیچیدگی و گوناگونی در دهه های اخیر افزایش یافته است.  این تغییرات به معنی این است که نگرشهای سنتی برای مدیریت و حل وضعیت پناهندگان و سایر مهاجرین اجباری مناسب وضعیت جدید نیست.  جمعیت شناسی می تواند تاثیر مهمی در این زمینه داشته باشد. در حالی که سایر رشته ها (بویژه مردم شناسی، حقوق، علوم سیاسی و روابط بین المللی) تاثیر قابل توجهی در مطالعات پناهندگان و مهاجرت اجباری داشته اند، جمعیت شناسی تا بحال تاثیر قابل توجهی در این موضوع نداشته است. به منظور توسعه و گسترش آموزش و تحقیقات پیرامون جمعیت شناسی پناهندگی، اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیتی در سالهای 2010-2014 پانل علمی در این زمینه تشکیل و ریاست این پانل را آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی به عهده داشت.  به منظور تدوین کتابی مرجع در حوزه جمعیت شناسی پناهندگی، سمیناری بین المللی با حضور متخصصین جمعیتی از کشورهای مختلف در دانشگاه تهران در اردیبهشت 1393 برگزار گردید، و از آن زمان تا بحال کتاب فوق توسط گراهام هیوگو، عباسی شوازی و الن کرالی و با همکاری 16 نفر از محققین بین المللی تهیه و آماده چاپ گردیده است.

این کتاب ضمن بررسی اهمیت و جایگاه مطالعات جمعیت شناسی در شناخت مهاجرتهای اجباری و پناهندگی به مفهوم‌سازی مهاجرت اجباری و پناهدگی پرداخته، و داده های مورد نیاز به مطالعات جمعیتی را مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر آن، الگوهای مختلف مهاجرتهای اجباری و غیر متعارف بررسی شده، و تاثیرات و روابط متقابل این مهاجرتها با موضوعاتی از قبیل مرگ و میر و سلامت، باروری، و خانواده مورد مطالعه قرار گرفته است. موضوعاتی از قبلی مهاجرت اجباری و امنیت، بازگشت پایدار مهاجرین به وطن، و نیز سیاستهای مربوط به مهاجرتهای اجباری نیز مورد مداقه نظر قرار گرفته است. این کتاب در تلاش است تا ضمن ارائه رویکردی جمعیّت‌شناختی به مهاجرت اجباری، یافته‌های تحقیقات جمعیّت‌شناختی را که می‌تواند سهم و نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه‌ی مهم داشته باشد معرفی نماید، و از اینرو یک کتاب مرجع برای محققین و سیاستگذاران در حوزه جمعیّت‌شناسی مهاجرت اجباری و پناهندگی می باشد.

کتاب فوق در روز 11 آبانماه 1396 در حاشیه کنفرانس جمعیتی اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت در شهر کیپ تاون آفریقایی جنوبی با حضور دو نفر از ویراستاران، آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی و خانم دکتر الن پرسی کرالی و جمعی از جمعیت شناسان مشهور بین المللی رونمائی گردید. لازم به ذکر است که متاسفانه دو نفر از مولفین کتاب، آقایان پروفسور گراهام هیوگو و پروفسور چارلز کیلی در اوایل 2015 فوت شدند، و به پاس خدمات ارزشمندشان در این حوزه، کتاب به آنان تقدیم شده است.