حضور اعضای هیأت علمی موسسه در چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران

چهارمین همایش دوسالانه ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» با محور ویژه «نابرابری و عدالت اجتماعی» توسط انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن‌های علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی کشور، به منظور تقویت دانش و گسترش ادبیات علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در  روزهای 6 و 7 دی ماه 1396 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد.

در این همایش موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور نشست تخصصی را با عنوان “نابرابری‌های منطقه‌ای و مهاجرت‌های داخلی در ایران” را برگزار کرد که مدیریت آن بر عهده دکتر ولی اله رستمعلی زاده بود. در این نشست مقالات مختلفی در خصوص نابرابری‌های منطقه‌ای و مهاجرت‌های داخلی در ایران ارائه شد و بر این نکته تأکید شد که نابرابری‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای در ایران منجر به تحرکات ناموزون جمعیت و جریانات مهاجرتی شده است و بنابراین نیاز است که برای پایداری جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و … در کشور، به توسعه متوازن توجه شود. از همکاران موسسه نیز آقای دکتر عباسی شوازی و خانم شهبازین مقاله‌ای با موضوع تاثیر مهاجرت داخلی بر بازتوزیع جمعیت کشور، با تاکید بر بازسازی جمعیت شهرستان‌های کشور طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹۵، آقای دکتر صادقی مقاله‌ای با موضوع نابرابری‌های منطقه‌ای و مهاجرت‌های داخلی در ایران و آقای دکتر رستمعلی زاده نیز مقاله‌ای با عنوان ماندگاری یا تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی در ایران؛ بازنمودی از نابرابری های توسعه‌ای، ارائه کردند.

همچنین، در نشست دیگری که توسط انجمن جمعیت شناسی ایران با عنوان مسائل نوظهور جمعیتی برگزار شد از همکاران موسسه آقایان دکتر صلواتی مقاله­ای با عنوان تحلیل عوامل رانشی و کششی مهاجرت جوانان تحصیلکرده ایرانی، دکتر عبدالهی مقاله ای با عنوان احساس ناامنی اقتصادی و تأثیرات آن بر باروری، خانم دکتر فراهانی مقاله ای با عنوان نقش اینترنت و فضای مجازی بر رفتارهای جنسی نوجوانان ارائه کردند.

بعلاوه، مقالات دیگری از همکاران هیات علمی موسسه در سایر نشست های این همایش ارائه شد. آقای حق شناس مقاله ای با موضوع تحلیل چندسطحی احساس ناامنی سالمندان در شهر تهران، و خانم دکتر مدیری مقاله ای با عنوان تقسیم کار خانگی و تصمیم گیری در درون خانواده ارائه کردند.