بازدید مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی از موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

در راستای سامان­دهی و هم­فکری جهت پیشبرد عملکرد و فعالیت­های پژوهشی موسسه، جناب آقای دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در روز سه­شنبه 22 آبان 1397 از موسسه مطالعات جمعیتی کشور بازدیدی بعمل آوردند. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر عباسی، رئیس موسسه، ضمن خیرمقدم خلاصه‌ای از چشم­انداز، اهداف و برنامه راهبردی موسسه، انتشارات و تحقیقات انجام شده در موسسه طی سه سال اخیر ارائه کردند. در ادامه جلسه آقای دکتر شریفی بر انجام پژوهش­های هدفمند و مأموریت­گرا، تحقیقات کاربردی در حوزه جمعیت، اجرا و ارزیابی سالانه برنامه­های راهبردی موسسه تاکید و پیشنهاداتی برای ارتقاء و بهبود عملکرد پژوهشی موسسه مطرح کردند. در پایان، آقای دکتر شریفی بازدیدی از واحدهای مختلف موسسه شامل گروه­های مختلف پژوهشی، بخش اداری و مالی و کتابخانه موسسه انجام دادند.