حضور موسسه مطالعات جمعیتی در نوزدهمین نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

همزمان با هفته پژوهش، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور همچون سال‌های گذشته با حضور در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری هفته پژوهش به ارائه و معرفی دستاوردهای پژوهشی خود می‌پردازد. در این نمایشگاه آخرین انتشارات موسسه و طرح‌های تحقیقاتی منتشر شده موسسه مطالعات جمعیتی در معرض بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

علاقمندان به موضوعات جمعیتی می توانند برای بازدید از 3 لغایت 6 دی ماه به سالن 25 غرفه 15 مراجعه فرمایند.