حضور موسسه مطالعات جمعیتی در نوزدهمین نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

حضور موسسه مطالعات جمعیتی در نوزدهمین نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری (23 لغایت 26 دیماه 1397)

همزمان با هفته پژوهش، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور همچون سال‌های گذشته با حضور در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری هفته پژوهش به ارائه و معرفی دستاوردهای پژوهشی خود پرداخت.

در این نمایشگاه آخرین انتشارات موسسه و طرح‌های تحقیقاتی منتشر شده موسسه مطالعات جمعیتی در معرض بازدیدکنندگان قرار گرفت. اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشي موسسه نیز با حضور در غرفه موسسه به معرفی فعالیت‌های پژوهشی موسسه و پاسخگویی به سوالات بازدیدکنندگان پرداختند. گفتنی است در روز چهارشنبه مورخه 19 دیماه همه کارکنان و اعضای هیأت علمی موسسه نیز با حضور ریاست محترم موسسه از غرفه موسسه بازدید بعمل آوردند.