ارائه مقاله دکتر فریده خلج آبادی فراهانی در حوزه آسیب های فضای مجازی در جوانان در کنگره مسائل اجتماعی جوانان در یزد، 7 اسفند ماه 1397

کنگره علمی مسائل اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در تاریخ هفتم اسفند سال  1397 با مشارکت مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان و به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شد. هدف این گردهمایی علمی، فراهم آوردن فرصتی برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در این حوزه بود تا گامی مؤثر برای شناسایی و طرح مهمترین موضوعات مرتبط با جوانان و کاربرد در سیاست گذاری برداشته شود. این کنگره با  حضور وزیر محترم ورزش و جوانان، معاونین فرهنگی و امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان، دبیران علمی و پژوهشی استانهای سراسر کشور، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه جوانان ، سمن‌های جوانان، دانشجویان و کارشناسان برگزار گردید. محورهای این کنگره عبارت بودند از “بهداشت و سلامت”، “اشتغال و مهارت‌آموزی”، “آسیب‌های اجتماعی”، “اوقات فراغت”، “هویت”، “گروه‌های مرجع”، “رسانه و فضای مجازی”، “سرمایه اجتماعی”، “تحولات ازدواج” . تعداد 10 مقاله برتر بعنوان سخنرانی و 21 مقاله برای پوستر توسط اساتید، صاحب نظران و متخصصین حوزه جوانان دریافتی از طریق فراخوان انتخاب شد که حول موضوعات سرمایه اجتماعی جوانان، بررسی تغییرات نگرشی جوانان به گروه های مرجع، آسیب های رفتاری نوجوانان و جوانان در فضای مجازی، مداخلات زیبایی در بین جوانان، تحولات ازدواج در بین جوانان بودند. مقالات برتر ارائه شده در پایان کنگره تقدیر گردید.

خانم دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار موسسه مطالعات جمعیتی، بخشی از نتایج یک پژوهش کیفی اخیر در حوزه جوانان و فضای مجازی با عنوان “تاثیرات درون روانی (intra-psychic) مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اینترنت و فضای مجازی  در جوانان شهر تهران” در قالب سخنرانی ارائه نمودند . این مقاله با هدف واکاوی دیدگاه نوجوانان از تاثیرات درون روانی مواجهه با محتویات  خارج عرف جنسی در اینترنت تهیه شد. این تحقیق نشان داد که مواجهه با محتوای فوق تاثیرات مهم درون روانی دارد. تاثیرات فوق در دو  مقوله اصلی 1. تاثیرات ارزشی-نگرشی (کم رنگ شدن ارزشها، توسعه نگرشهای جنسیتی منفی، مدلسازی ایده آلهای بدنی و عملکرد جنسی )  2. تاثیرات شناختی، روانی، عاطفی (درگیری شدید عاطفی-هیجانی، آسیب روحی و روانی، ایجاد احساسات مبهم و نامطلوب) ارائه شد.  سیاستگذاران سلامت نوجوانان ضروری است که به تغییرات اجتماعی در عصر تکنولوژی ارتباطات شامل دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در سنین کودکی و نوجوانی و اثرات روانی و آسیبهای مربوط به آن توجه جدی کنند و مداخلات مناسب شامل مداخلات آموزشی طراحی گردد.