انتخاب دکتر عادل عبدالهی به عنوان پژوهشگر برتر موسسه در سال 1397

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات جمعیتی کشور، مراسم تقدیر از همکاران در برگزاری هفته پژوهش و حضور در بیستمین نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و همچنین انتخاب پژوهشگر برتر موسسه در سال 1397 باحضور رئیس، معاون پژوهشی، اعضای هیات علمی و کارشناسان موسسه در روز چهارشنبه 25 دی ماه سال جاری برگزار شد. در این مراسم، از جناب آقای دکتر عادل عبدالهی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، به عنوان پژوهشگر برتر موسسه در سال 1397 با اهدای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.