فراخوان مقاله : تحلیل ابعاد و پیامدهای جمعیتی کرونا در ایران

مجله علمی – پژوهشی مطالعات جمعیتی، وابسته به موسسه مطالعات جمعیتی کشور، با هدف تحلیل و تبیین ابعاد و پیامدهای جمعیت شناختی شیوع ویروس کرونا- کووید 19 در ایران، پذیرای مقالات اساتید، محققان و دانشجویان گرامی در این زمینه می باشد. خواهشمند است مقالات علمی خود را با رعایت «چارچوب و ضوابط مجله» جهت ارسال به فرایند داوری، در سامانه اینترنتی مجله بارگذاری نمایید.

آدرس سامانه اینترنتی مجله: http://jips.psri.ac.ir/