وبينار مطالعات كيفي، مباني فلسفي و رويكردها

از اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 ميلادي، شاهد رشد قابل توجهي در پژوهشها و مقالات كيفي با هدف فهم پديده ها بوده‌ايم. علاوه بر جامعه‌شناسان و مردم شناسان، محققين ساير رشته‌هاي علمي شامل سلامت، آموزش، مديريت، مددكاري اجتماعي، جمعيت شناسي و … به روشهاي كيفي رو آورده‌اند و مجلات تخصصي بتدريج تمايل بيشتري به انتشار مقالات كيفي پيدا كرده‌اند، هر چند هنوز در اين حوزه چالشهاي فراواني وجود دارد، بخصوص بسياري از داوران مجلات تخصصي، با نگاه فلسفي كمي، به داوري مقالات كيفي مي‌پردازند و اشكالاتي بر پژوهشهاي كيفي وارد مي‌آورند كه نشانه عدم آشنايي با مباني فلسفي اين نوع پژوهشها و فرق آن با رويكردهاي كمي است. همچنين، در طول تاريخ تحول روش‌شناختي، به اين ميزان ما شاهد تنوع در پارادايم ها و رويكردهاي كيفي نبوده ايم كه انتخاب هاي متعددي را پيش روي محققين براي كشف پديده ها مي‌دهد. فهم ماهيت اين رويكردها تنها زماني ميسر ميشود كه مباني و پايه‌هاي فلسفي آنها بدرستي شناخته شود.

اين وبينار با هدف اصلي آشنايي با مباني فلسفي، معرفت شناسي و جهان بيني در پژوهش كيفي و فرق آن با رويكردهاي كمي و همچنين آشنايي با پديدارشناسي، رويكرد كيفي پايه ، قوم نگاري، گراندد تئوري، تحليل روايتي، و تحقيقات انتقادي خواهد بود. اين دوره دو ساعته مجازي بصورت وبيناري برگزار مي‌گردد و بعنوان آموزش پايه و مهم براي فهم ساير بخش‌هاي پژوهش كيفي كه در نظر است در هفته هاي آينده ارائه شود، توصيه مي‌گردد. همه محققين و دانشجويان از رشته هاي مختلف كه با نام پژوهش كيفي آشنا هستند، مي توانند در اين دوره شركت كنند.  

وبینار آموزشی با عنوان “مطالعات  کیفی، مبانی فلسفی و رویکردها” توسط دکتر فریده خلج آبادی فراهانی به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار میگردد.

📆 زمان: چهارشنبه – ۷ خرداد، ساعت: ۱۸ تا ۲۰

نحوه برگزاری: این گپ و گفت به صورت وبیناری (غیرحضوری) برگزار می شود.

برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید: