دوره ضیافت اندیشه ویژه اساتید با عنوان اخلاق حرفه‌ای سطح 2 برگزار شد.

دوره دانش افزایی در قالب طرح ضیافت اندیشه در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور به صورت وبینار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 28 و 29 مرداد ماه سال جاری به مدت 16 ساعت ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد. این وبینار با موضوع اخلاق حرفه ای سطح 2 و با حضور مدرس دوره دکتر جعفر گل‌محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشارکت آنلاین اعضای هیئت علمی موسسه و جمعی از استاتید دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار گردید. مدرس این دوره دو روزه به طرح موضوعات چیستی و ضرورت اخلاق و اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت آموزش عالی در حوزه اخلاق، آسیب شناسی حوزه اخلاق پژوهش، اصول و مبانی اخلاق پژوهش، کدهای اخلاق پژوهش، بررسی آیین نامه اخلاق پژوهش پرداختند و در پایان دوره در راستای ارتقا کیفیت کارگاه‌های آتی، فرم نظرسنجی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.