شرکت در نشست تحولات آینده جمعیتی آسیا

دکتر محمد جلال عباسی شوازی، با حضور در دهمین کنفرانس انجمن جهانی جمعیت و سالمندی تحت عنوان “جهان آینده ما” که در روزهای 28 الی 31 آگوست در دانشگاه سنت گلن سویس برگزار شد، یکی از سخنرانان مدعو در نشست تحولات آینده جمعیتی آسیا بود. وی ضمن سخنرانی در مورد تحولات جمعیتی در کشورهای آسیائی که باروری پائین را تجربه می کنند، به تبیین سطح باروری در این کشورها از جمله تحولات ازدواج و خانواده، ناامنی اقتصادی، سرمایه گذاری برای تحصیلات فرزندان، و موقعیت زنان در این کشورها پرداخت. دکتر عباسی با توجه به تنوع فرهنگی و تاریخی و نیز تفاوت‌های اقتصادی- اجتماعی در آسیا، امکان اعمال سیاست‌های جمعیتی یکسان برای افزایش باروری در کشورهای آسیائی را عملی و موفق ندانست. وی با مقایسه تحولات جمعیتی در ایران با سایر کشورهای مسلمان، به نقش گسترش سواد و تحصیلات بویژه زنان، سیستم شبکه بهداشتی، تعهد دولت در اجرای سیاست‌های جمعیتی، و نیز اراده و نیاز مردم برای تنظیم رفتارهای جمعیتی را از عوامل اصلی کاهش باروری در ایران بر شمرد. ایشان با توجه به اهمیت ساخت سنی جوان برای پیشرفت کشور اظهار امیدواری نمود که در اجرائی نمودن سیاست‌های کلی جمعیت از فرصت پنجره جمعیتی در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور استفاده بهینه شود، و سالخوردگی موفق، برخوردار، و سالمی را برای ایران تضمین نماید.

دکتر عباسی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حضور بیش از سه میلیون مهاجر و پناهنده افغانستانی در کشور در سه دهه اخیر، توجه حاضرین را به این موضوع جلب نمود که در سال 2015 بر مبنای آمار کمیسیاریای عالی پناهندگان، حدود 59 میلیون نفر بصورت اجبار سرزمین خود را ترک کرده اند. حدود 47 درصد این مهاجرین از کشورهای آسیائی بوده اند، و 60 درصد پناهندگان جهان نیز از قاره آسیا می باشند. به استناد شواهد آماری حدود 91 درصد از مهاجرین اجباری به کشورهای همسایه و منطقه خود هجرت می کنند. نقش ایران و پاکستان در پذیرش مهاجران افغانستانی در سه دهه اخیر، و نیز کشورهای لبنان، اردن، و ترکیه در پذیرائی مهاجرین سوریه ای قابل توجه است. وی در پایان، به ضرورت همکاری‌های منطقه ای و بین المللی برای پایان دادن جنگ و کشمکش های منطقه ای، سازندگی کشورهای جنگ زده، تشویق و تسهیل بازگشت نسل دوم  مهاجرین به کشورهای مبدا، و نیز اعمال سیاست‌های انطباق و ادغام در جوامع مقصد را به عنوان استراتژی‌های پیشگیری و کاهش و مدیریت مهاجرت‌های غیر متعارف بر شمرد.

لازم به ذکر است که 42 متخصص از رشته های جمعیت شناسی، اقتصاد، مهاجرت، برنامه ریزی مالی و مدیریت بازار از سراسر جهان برای این کنفرانس دعوت شده بودند. سخنرانان علاوه بر بررسی وضعیت جمعیت در اروپا و قاره های دیگر، نتایج و پیامدهای جمعیتی بویژه سالمندی بر وضعیت اقتصاد، اشتغال، و بازار در آینده را بحث و بررسی کردند. تاثیر موج مهاجرتی اخیر به اروپا، نیاز جمعیتی کشورهای اروپائی به نیروی کار، و نیز نحوه مدیریت و انطباق مهاجرین در جوامع مقصد از موضوعات دیگر کنفرانس بود. اقدام عملی دولت‌ها برای پاسخ به نیاز جهان آینده با توجه به تحولات جمعیتی و اقتصادی از اولویت‌های اساسی است.

 

Asia2                    Asia3