جمعيت،منابع، اشتغال و بهره‌وري

 گروه جمعیت، منابع، اشتغال و بهره‌وری از سال 1377 با هدف توسعه دانش و پژوهش در زمینه شناخت مسائل نوظهور و مرتبط با موضوع جمعیت، منابع، اشتغال و بهره‌وری و توانمندسازي جمعیت در سن کار، شکل گرفته است. از اهداف این گروه انجام پژوهش‌های توسعه‌ای وکاربردی و پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی درحوزه جمعیت، منابع، اشتغال و بهره‌وری نیروی انسانی، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و جلب حمايت و مشاركت با ساير گروه‌ها و موسسات پژوهشي ذيربط خارج از مركز مي‌باشد. کمک به تحقق اهداف و مأموریت‌های پژوهشی و توسعه علمی موسسه، انجام پژوهش‌های توسعه‌ای وکاربردی با استفاده از روش‌ها وتکنیک‌های پیشرفته علمی به روز، مشارکت علمی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی مرتبط با توسعه منابع انسانی درسطح ملی، پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی درحوزه جمعیت، منابع، اشتغال و بهره وری  نیروی  انسانی و اولویت بندی انجام آنها با مشارکت و تعامل مجامع علمی و مراجع تصمیم ساز و برنامه‌ریز کلان کشور، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و جلب حمایت و مشارکت باسایر گروه‌ها و اساتید و پژوهشگران متعهد، برجسته و علاقه مند در این حوزه و نیز توسعه همکاری‌های پژوهشی و علمي در سطح ملی و  بین‌المللی در چارچوب اهداف و رسالت های موسسه از اهداف راهبردی گروه به شمار می آیند.

برنامه جامع تحقیقاتی گروه: عنوان برنامه جامع تحقیقاتی گروه برای پنج سال آینده که به تصویب شورای پژوهشی رسیده، پویایی جمعیت و تحولات نیروی کار و اشتغال در ایرانمی‌باشد. مجری این برنامه آقای نادر مطيع حق‌شناس است.

 اعضای گروه:

نادر مطيع حق‌شناس– مربی جمعیت شناسی و دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران