پنجمین کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی وبهداشت در تاریخ 25 تا 27 بهمن ماه سال1395 برگزار گردید.

photo_2017-02-15_23-37-27

پنجمین دوره ازکارگاههای سه روزه “مطالعات کیفی در علوم اجتماعی وبهداشت” در تاریخ های 25 تا 27 بهمن ماه سال 1395 در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت با استقبال خوب دانشجویان و محققین برگزار گردید. شرکت‌کنند‌گان شامل دانشجویان مقاطع دکترا ی بهداشت باروری، ارتقای سلامت و آموزش بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تربیت مدرس و شهید بهشتی و مقطع کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، پژوهش اجتماعی و پژوهش هنر از دانشگاههای علامه طباطبایی ، شهید بهشتی و الزهرا  بودند. کارگاه امسال، پذیرای سه نفر از دانشجویان بین الملل در رشته های بهداشت باروری، آموزش بهداشت و پژوهش اجتماعی نیز بود. این کارگاه تعاملی سه روزه هر ساله با هدف ارتقا آگاهی و مهارت آموزی در انجام تحقیق کیفی در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی وبهداشت در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار می‌گردد. مدرس و تسهیل گر این کارگاه دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، استادیار گروه جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده موسسه می‌باشد.