ارتباط با ما

Contact-us-keyboard-key

نشانی

         تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک 5

کد پستی: 1531635711

تلفن: 4-88534321

دورنگار: 88502575

حوزه ریاست

تلفن:   88506562
حوزه معاونت پژوهشی

تلفن:   88749967
 حوزه اداری و مالی

تلفن:   88546647             88736997
کتابخانه و انتشارات

تلفن:4-88534321   داخلی:  105