جستجو

jostejo

 این قسمت در حال حاضر تحت شبکه داخلی کتابخانه موسسه فعال می‌باشد. جستجو بر اساس عنوان، نويسنده، مترجم، سال انتشار، تاريخ انتشار و موضوع كليد واژه‌اي امكان‌پذير بوده و به صورت قفسه باز مي‌باشد. در آينده نزديك نيز امكان جستجو در منابع موجود از طريق سايت مؤسسه براي همگان مهيا مي‌گردد.