Author
psri

رئیس موسسه در گفت‌وگو با شفقنا: تاثیر ۳۵ درصدی افزایش تحصیلات بر کاهش باروری/ سیاست‌های افزایش جمعیت و برنامه‌ریزی برای مدیریت سالمندی همزمان انجام شود

شفقنا زندگی-شیما حیدری: رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور با اشاره به اینکه افزایش سطح تحصیلات حدود ۳۵ درصد [ادامه مطالب]