Author
psri

ارائه مقاله دکتر فریده خلج آبادی فراهانی در حوزه آسیب های فضای مجازی در جوانان در کنگره مسائل اجتماعی جوانان در یزد، 7 اسفند ماه 1397

کنگره علمی مسائل اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در تاریخ هفتم اسفند سال  1397 با مشارکت مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت [ادامه مطالب]