افزونه جلالی را نصب کنید. 29 شعبان 1442 Sunday, 11 April , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 173 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 4 تعداد دیدگاهها : 4×
پ
پ

دوفصلنامه  مطالعات جمعيتي توسط موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور منتشر ميشود.

محورهای مورد نظر اين دوفصلنامه موضوعات مرتبط با جمعیت از جمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشینی؛ مهاجرت بین‌المللی و پناهندگی؛ جمعیت، سلامت و طول عمر؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی؛ روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت؛ اقتصاد جمعیت؛ سرمایه انسانی و بازار کار؛ جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.

جهت مشاهده و  ورود به وب سایت دو فصلنامه مطالعات جمعیتی اینجا را کلیک.

stand.cdr

                                                     شماره های منتشر شده  دوفصلنامه مطالعات جمعيتي:

سال ١،شماره ١،بهار ١٣٩٢،شماره پياپي ١

سال ١،شماره ٢، تابستان ١٣٩٢، شماره پياپي ٢

دوره٢.شماره ١.بهار و تابستان ١٣٩٥.شماره پياپي ٣

دوره ٢.شماره٢.پاييز و زمستان ١٣٩٥.شماره پياپي ٤

دوره ٣.شماره١.بهار و تابستان ١٣٩٦.شماره پياپي ٥

دوره ٣.شماره٢.پائیز و زمستان ١٣٩٦.شماره پياپي٦

دوره ٤.شماره١.بهار و تابستان 1397.شماره پیاپی7

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.