افزونه جلالی را نصب کنید. 29 شعبان 1442 Sunday, 11 April , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 173 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 4 تعداد دیدگاهها : 4×
پ
پ

 فهرست کتب منتشر شده در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

اسمیت استنلی کی، تیمن جف و سوانسون دیویدا (1398)، روش های پیش بینی جمعیت، ترجمه حاتم حسینی و میلاد بگی. تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

سعادتی، مهسا ، باقری، آرزو( 1398)، نمونه گیري پاسخگومحور: تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارRDSAT، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

کرتزر، دیوید، فریک، تام(1397)، جمعیت شناسی انسان‌شناختی، ترجمه مهدی رضائی، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

لی، رونالد و میسن، اندرو (1397)، سالخوردگی جمعیت و اقتصاد نسلی، ترجمه مجید کوششی و لیلی نیاکان، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

مای، جان اف (1397)، سیاست های جمعیتی جهان، ترجمه یعقوب فروتن،  تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (1396)، نمونه گیری پاسخگومحور: معرفی، مدیریت و اجرا، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

هاپت، آرتور، تی کین، تامس (1396)، راهنمای جمعیت،  ترجمه طه نوراللهی، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

رولاند، دونالد (1396)، سالخوردگی جمعیت: زمینه ها، پیامدها، سیاست‌ها، ترجمه یعقوب فروتن، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

ویکس، جان (1395)، جمعیت: مقدمه ای بر مفاهیم و موضوعات، ترجمه الهه میرزایی، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

گلدستون، جک، کافمن، اریک و مونیکا دوفی تافت (1394)، جمعیت شناسی سیاسی: نقش تغییرات جمعیتی در سیاست ملی و امنیت بین المللی، ترجمه یعقوب فروتن، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

معصومی‌راد، رضا (1393)، تحرک اجتماعی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

مارتینز، جو.ام، یوسف، فرحت و دیوید سوانسون (1393)، جمعیت‌شناسی مصرف‌کننده و رفتار مصرفی، ترجمه سیدمحمد سیدمیرزایی، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

محمودی، محمدجواد، احراری، مهدی (1392)، درآمدي بر اقتصاد جمعيت، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

سرایی، حسن (1391)، جمعيت‌شناسي و جمعيت ايران، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

لریدون، هانری، مارسیلی، گیسلن‌دی (1391)، جمعيت‌شناسي آب‌ و هوا و تغذيه جهاني، ترجمه سید‌ محمد سیدمیرزایی تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

از سری مطالعات توسعه پایدار، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (1391)، نهادينه سازي و توسعه پايدار، ترجمه یحیی کمالی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی و مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

صادقی، رسول (1388)، جمعيت و توسعه در ايران: ابعادها و چالش ها، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

پنجمين همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1388)،  مهاجرت در ايران، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران

چهارمین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1388)، جمعيت، برنامه‌ريزي و توسعه پایدار، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران

هاپت، آرتور، تی‌کین، تامس (1387)،. راهنماي جمعيت، ترجمه طه نوراللهی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

هایند، اندرو (1385)، روش‌هاي جمعيت‌شناختي، ترجمه حاتم حسینی و غلامرضا کهنسالی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

سومین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1385)، بررسی منابع آمارهاي جمعيتي با تاکید بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن: چالش‌ها و راهکارها، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران

کاظمی‌پور، شهلا (1384)، مباني جمعيت شناسي، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

استوور، جان، کرمایر، شارون (1384)، نرم افزار پيش بيني جمعيت (Demproj)، ترجمه حاتم حسینی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

میرزایی، محمد (1384)، جمعيت و توسعه با تاكيد بر ايران (ده‌ مقاله)، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

دومين همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1384)، بررسي مسايل جمعيتي ايران با تاکید بر جوانان، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران

اولین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران (1383)، تحولات اخير و آينده جمعيت ايران، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و انجمن جمعیت‌شناسی ایران

عباسی شوازی، محمدجلال (1382)، بررسي تحليل پايان‌نامه‌هاي جمعيتي دانشگاه هاي تهران، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

از سری انتشارات سازمان ملل متحد بخش جمعیت (1382)، روش‌هاي غيرمستقيم برآوردهاي جمعيتي (راهنماي گام به گام برآورد مرگ و میر کودکان)، ترجمه حاتم حسینی تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

موجودی قیمت چکیده مولف/مترجم سال عنوان کتاب زدیف
ترجمه دکتر ۱۳–

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.